Topic outline

 • Съдържание на курса

  В този курс можете да откриете публикации по темите за личностното и професионално развитие.

  • Заявки за добавяне на нови материали се приемат на director@studenthouse.bg
  • Последна актуализация на съдържането: 04.07.2019 г.

 • Емоционална и социална интелигентност

  Емоционалната и социалната форми на интелигентност не са нови понятия. Аристотел споменава за “рядкото умение да бъдеш гневен на правилния човек, в правилна степен, в правилното време, с правилната цел, и по правилния начин.” Дарвин работи върху “значението на емоционалното изразяване за оцеляването на видовете и тяхната адаптация.”

 • Вътрешно-организационно предприемачество

  Какво се изисква да си интра-предприемач? - същност, примери от практиката и правила за приложение.