Библиотека "Васил Г. Янков"
Manager : Mihail Krastev

Course image for Библиотека "Васил Г. Янков"

Библиотеката към Националния студентски дом съдържа литература, свързана с младежки и академични въпроси, в т.ч. за личностно, професионално, научно и организационно развитие. Книжният фонд се попълва постоянно с нови издания, а отпадналите от фонда публикации се пренасочват към инициативата "Предай нататък".