Иновации във висшето образование

Course image for Иновации във висшето образование

Сборник с материали от форуми по темата за иновациите във висшето образование, организирани от или с партньорството на Национален студентски дом или проведени с участието на експерти от Центровете за студентски услуги в НСД.

Европейски политики и проекти

Course image for Европейски политики и проекти
В този курс можете да откриете публикации по актуални теми от европейския икономически и обществено-политически дневен ред, в т.ч. образование, наука и иновации.