Внедряване на е-обучение
Manager : Mihail Krastev

Course image for Внедряване на е-обучение

Практически курс, състоящ се от кратки видео лекции, учебни материали и консултации по темата "Внедряване на система за безплатно дистанционно електронно обучение". Курсът е насочен към начинаещи с интерес по темата и се базира на облачно-базираната версия на безплатна система за е-обучение "Moodle".

 


Иновации във висшето образование
Manager : Mihail Krastev

Course image for Иновации във висшето образование

Сборник с материали от форуми по темата за иновациите във висшето образование, организирани от или с партньорството на Национален студентски дом или проведени с участието на експерти от Центровете за студентски услуги в НСД.

Европейски политики и проекти
Manager : Mihail Krastev

Course image for Европейски политики и проекти
В този курс можете да откриете публикации по актуални теми от европейския икономически и обществено-политически дневен ред, в т.ч. образование, наука и иновации.